LBSchina业务介绍

2011-04-21 22:42:52 点击数:

        位置智能解决方案   

                  提供面向各行业的位置智能解决方案,涉及GIS平台、GIS数据、应用集成等整

                  体解决方案

        自有软件产品

                   地理编码、商业选址、网络地图发布、GIS中间件

        商业数据服务

                   提供商业空间数据、统计调查数据等

        mapinfo产品代理

                   MapInfo中国华东唯一总代理,产品销售、咨询服务,市场推广、技术支持及

                   培